• Domov

Prispevki

Holistični temelji za aromaterapijo v zdravstveni negi

Del sodobnega zdravstva so tudi komplementarne oblike zdravljenja, kamor spada tudi aromaterapija. Je najbolj rastoča veda, pri kateri z uporabo eteričnih olj dosežemo fizično in psihično zdravje ter izboljšamo splošno počutje. Ponuja celosten pristop k preventivi in kurativi, ki je za marsikoga kontroverzno, vendar pa ponuja merljive rezultate.

Zdravstvena nega obsega samostojno, soodvisno in sodelujočo obravnavo in sodelovanje posameznikov vseh starosti, družin, skupin in skupnosti, bolnih in zdravih v vseh okoljih. Zdravstvena nega vključuje promocijo zdravja, preprečevanje bolezni ter skrb za bolne, invalidne in umirajoče ljudi. Glavne naloge zdravstvene nege so tudi zagovorništvo, promoviranje varnega okolja, raziskovanje, sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike ter managementa zdravstvenih sistemov in izobraževanje. Obravnava človeka, zdravega ali bolnega, ki je enkraten in neponovljiv v času in prostoru in je zato najvišja vrednota vrednostnega sistema medicinske sestre. Sposobnost doživljanja in razumevanja človeka kot celote telesnega, duševnega, duhovnega in socialnega bitja usklajuje medicinska sestra s svojimi znanji, izkušnjami in sposobnostmi ob nenehnem prilagajanju in spreminjanju svojega pozitivnega odnosa do sebe, do drugih in do okolice.1

Aromaterapija sodi v koncept zdravstvene nege, v svetu pa ju že tesno povezujejo, saj si delita enake vrednote. Zdravstvena nega holistično pristopa k zdravju in zdravljenju. Aromaterapija znotraj zdravstvene nege pa pomaga ustvariti ustrezno okolje, ki pripomore k izboljšanju samega zdravja in zdravljenja. Posameznik je enkraten in neponovljiv v času in prostoru tako, da različno reagira tudi na eterična olja. Medicinska sestra tako lahko aromaterapijo uporablja kot orodje za lažje doseganje ciljev znotraj zdravstvene nege.

 

Teoretični temelji za aromaterapijo v zdravstveni negi

Obstajajo trije konceptualni modeli znotraj zdravstvene nege, ki podpirajo uporabo eteričnih olj:

 • Konceptualizacija vplivov oseba-okolje na zdravje Florence Nightingale,
 • Teorija humane nege Jean Watson,
 • Model življenjskega procesa Marte Rogers.

 

Konceptualizacija vplivov oseba-okolje na zdravje

Florence Nightingale je ustanoviteljica moderne zdravstvene nege, ki je za temelje postavila enostavne in razumljive smernice. Opisala je zdravljenje kot enega osnovnih in naravnih procesov. Po besedah Nightingalove se je zdravstvena nega razvila iz dejstva, da je potrebno ustvariti ustrezno okolje, ki promovira naravno zdravljenje. Ko osebo postavimo v tako okolje, bo njegovo zdravljenje veliko bolj uspešno. Opredelila je tudi tri dejavnike, ki vplivajo na okolje:

 • prezračevanje in čistoča,
 • počitek in sprostitev,
 • senzorika.

Prezračevanje in čistoča sta najbolj glavna dejavnika, ki vplivata na kvaliteto okolja. V prostoru mora biti vedno čist zrak, odstraniti moramo vse vire slabih vonjav in skrbeti za čistotočo tako prostora, kot tudi ljudi. Umazana koža je po njenih besedah enako nevarna kot strup v ustih.

Počitek in sproščanje sta izrednega pomena, saj je Nightingalova že zelo zgodaj spoznala, kako kvarno učinkuje na ljudi preutrujenost in stres. Nosilci zdravstvene nege morajo tako zagotoviti okolje, ki bo pacientom omogočalo miren in nemoten spanec.

Tretji dejavnik je senzorika oz. učinkovanje okolice preko naših čutil na naše telo. Dejala je, da nekateri verjamejo, da okolico zaznavamo, zaznave se beležijo v možganih in nimajo nobenega učinka na telo. S tem se ni mogla nikakor strinjati, saj je že takrat vedela, da na nas vplivajo tako barve, svetloba in na koncu tudi dišave.

Aromaterapija se že v svoji osnovi dotika vseh treh dejavnikov in na njih učinkuje. Eterično olje evkaliptusa (Eucalyptus globulus) ali limone (Citrus limon) lahko uporabimo za čiščenje zraka in ustvarjanje prijetnega okolja. Naredimo lahko naravno dezinfekcijsko sredstvo tako, da zmešamo čajevec z destilirano vodo in z njim čistimo površine.

Eterična olja tudi pomirjajo in izboljšujejo spanec. Sivko (Lavandula angustifolia) ali kamilico (Anthemis nobilis) zmešamo z oljem jojobe ali mandlja in ga nanesemo na kožo pred spanjem. Lahko tudi nanesemo eterično olje sivke, kamilice ali majarona (Origanum marjorana) na vato, ki jo položimo pod vzglavnik.

Z eteričnimi olji si lahko tudi popestrimo monoton vonj stanovanja, bolnišnice. Vzdušje s svojimi visokimi toni popestrita pomaranča (Citrus sinesis) in grenivka (Citrus paradisi), cvetlični vonj  pa dodata geranija (Pelargonium graveolens) in damaščanska vrtnica (Rosa damascena). Prostor osvežita rožmarin (Rosmarinus officinalis) in bazilika (Ocimum basilicum). Ker ljudje vonj povežemo s prijetnimi spomini in dogodki, to lahko izkoristimo v zdravstvenih ustanovah.

 

Teorija humane nege

Watsonova se je posvetila postmodernizmu zdravstvene nege. Njena dela predstavljajo pomemben mejnik tako v zdravstveni negi, kot tudi aromaterapiji znotraj zdravstvene nege.  Zdravje je potencirano skozi transpersonalno negovalni odnos. Skrb in zdravljenje sta povezana in ne ločena. Skrb postane ontologija, odnos in povezanost dveh ljudi pa pridobita etiko.

Aromaterapija se pogosto podaja preko dotika, pa naj bo to masaža ali zgolj aplikacija razredčenih eteričnih olj na kožo. Tako se kot del aromaterapije vzpostavi človeški kontakt preko dotika, ki je tudi del same terapije.

Watsonova definira zdravje kot harmonijo povezave osebe z okoljem. Eterična olja lahko ustvarijo takšno harmonijo. O tem je govoril tudi Tisserand. Po njegovem prepričanju lahko eterična olja delujejo harmonično s človeškim telesom ravno zaradi tega, ker so organska. Kot taka imajo moč uravnavanja. Za primer lahko izpostavimo ožepek (Hyssopus officinalis), ki normalizira krvni tlak.

Watsonova prepozna aromaterapijo kot postmoderno, transpersonalno obliko skrbi za sočloveka. Olja in zelišča so bila vključena v starodavne obrede zdravljenja, maziljenje pa je del tudi nekaterih religijskih obredov. V postmoderni dobi se to znanje ponovno prebuja, tudi v zdravstveni negi. Eterična olja postajajo tudi ena od oblik nege bolnika s strani medicinske sestre, maziljenje pa sakrament pri zdravljenju.

Medicinska sestra spodbudi pacienta, da si sam izbere tisto eterično olje, ki mu bolj ustreza in mu tako dovoli, da soustvarja harmonično in estetsko okolje, v katerem bo lažje okreval.

 

Model življenjskega procesa

Konceptualni model Marte Rogers ponuja še dodatno snov oz. podlago za argumentiranje prisotnosti aromaterapije v zdravstveni negi. Človek predstavlja energetsko polje, ki se stalno spreminja in hkrati reagira s svojim okoljem. Je povezana celota z osebnostno integriteto in izraženimi posebnostmi, ki združene pomenijo več kot le vsoto posameznih delov.2 Že v vsakdanjem pogovoru zasledimo, da imajo za nas nekateri prostori "negativno" energijo. V njih se enostavno ne počutimo dobro, vendar zaznamo to posredno, medtem ko na osnovni, energetski ravni frekvenca energetskega polja okolice v tistem prostoru negativno vpliva na frekvenco našega energetskega polja. Posledično se prično v našem telesu dvigovati faktorji stresa, poveča se tudi možnost obolenja.

Pri aromaterapiji se pokaže medsebojni odnos na energetski ravni med človekom in rastlino. Človekovo energetsko polje se tako poveže z energetskim poljem rastline, ki je zakodirana v eteričnem olju, in se prične prilagajati. Vsako eterično olje tako predstavlja vzorec unikatne frekvence vibriranja tako, kot vsak človek. Medsebojno učinkovanje teh frekvenc vibriranja privede do spremenjene človekove frekvence vibriranja, človek pa to občuti kot spremembo v počutju. Spremeni se mu dejansko odnos do okolja.

Pacient in medicinska sestra v tem procesu oba sodelujeta zavedno in z istim ciljem: izboljšati zdravje pacienta. Zdravljenje se prične že z izbiro eteričnega olja, ki bo s svojim energetskim zapisom ustrezno prilagodilo energetski zapis pacienta. Izbira poteka na osnovi poprejšnjih izkušenj z eteričnimi olji in osebne izbire.

Za primer lahko izpostavimo pacienta, ki toži za občutkom nemira, motene koncentracije in dela. Ima občutek, da je odrezan od sveta in tudi od samega sebe. Želja takega pacienta je, da bi bil lahko bolj osredotočen, se veselil aktivnosti ter občutil povezanost s prijatelji in samim seboj. Na osnovi teh podatkov lahko medicinska sestra pacientu ponudi več eteričnih olj: pačuli (Pogostemom patchouli) za ozemljitev in občutek varnosti, citrusi povečajo koncentracijo in izboljšujejo razpoloženje, geranija (Pelargonium graveolens) stabilizira čustvene travme, rožmarin (Rosmarinus officinalis) pa izboljša samozavest. Kadilna bozvelija (Boswellia carteri) in ylang-ylang (Cananga odorata) uravnavata in harmonizirata energetsko polje. Pacient lahko predlagane vonje sprejme ali pa tudi zavrne. Medicinska sestra pa potem iz preostalih naredi mešanico eteričnih olj, ki s svojo vibracijo vplivajo na vibracijo energetskega polja pacienta in jo prilagodijo.

 

Holistični teoretični model aromaterapije

Na podlagi Nightingalove, Watsonove in Rogerjeve se je osnoval teoretični model, ki je sestavljen iz petih delov:

 • eterična olja so snovi, ki imajo svojstvene energetske lastnosti,
 • uporaba eteričnih olj lahko povzroči spremembe v energetskem polju človeka,
 • namera, izbira in medsebojni odnos pri izvajanju aromaterapije,
 • z eteričnimi olji lahko prilagajamo vzorec harmoničnega polja,
 • eterična olja podpirajo simfonično integracijo v odnos človeka z okoljem.

 

Energetska lastnost eteričnih olj

Iz kemijskega vidika eterično olje sestavlja izredno veliko kemičnih spojin, ki imajo različne lastnosti. Iz holističnega vidika pa je se v vsakem eteričnem olju nahaja vzorec rastline, iz katere je bilo eterično olje narejeno. Tako kot človek, ima tudi rastlina energetsko polje, ki niha z rastlini lastno frekvenco. Vsaka aromatična rastlina ima takšno frekvenco in na podlagi le-te tudi zdravilno moč. Eterično olje je prevzelo frekvenco rastline, z njo pa prilagaja frekvenco človeške energije. Na podlagi tega govorimo, da nekatera eterična olja pomirjajo, spet druga poživljajo ipd.

 

Uporaba eteričnih olj lahko povzroči spremembe v energetskem polju človeka

Druga točka se dotika spreminjanja frekvence človekovega energetskega polja z uporabo eteričnih olj. Energetsko polje vsakega posameznika niha drugače. Ko človek pride v stik z eteričnim oljem, se frekvenci obeh energetskih polj povežeta in poskušata doseči harmonično ravnovesje. Ravno zato mora biti vsaka mešanica eteričnih olj usklajena s posameznikom, usklajena mora torej biti z njegovim osebnim frekvenčnim vzorcem. Če želimo to doseči, mora dejansko vsak posameznik prejeti takšno zdravilo, ki bo prilagojeno točno njemu. Tako individualno zdravilo bo delovalo optimalno zgolj pri enem človeku.

 

Namera, izbira in medsebojni odnos pri izvajanju aromaterapije

Misli, občutja in namere lahko vplivajo na delovanje eteričnih olj na človeka. Sodelovanje medicinske sestre s pacientom je ena od poglavitnih sestavin zdravljenja. Najprej mora narediti holistično oceno pacientovega stanja, pripraviti mešanico olj in jih na pravi način aplicirati. Medicinska sestra je tako center samega zdravljenja in tudi pacientovega življenja. Njegovo življenje ali vsak nekaj njegovih življenjskih navad bo morala prilagoditi, da se bo lahko zdravljenje izvajalo.

 

Z eteričnimi olji lahko prilagajamo vzorec harmoničnega polja

Rogerjeva je postavila teoretični okvir, s katerim je opisala holistični vidik na energetsko polje človeka. Podobno se je te teme lotil Tisserand, ki je energetsko polje imenoval življenjska energija. To življenjsko energijo lahko povežemo tudi  z idejo »qi«, ki ima svoje mesto v kitajski tradicionalni medicini, ali prano iz ajurvede.

Življenjska energija je zadolžena za zdravje in harmonijo telesa. Manifestira se skozi dinamične spremembe, gibanje, ljubezen ipd. Izoliranje same esence rastline lahko izolira življenjsko energijo rastline. Ta življenjska energija lahko aktivira obnovitvene procese v našem telesu, naravno sposobnost samozdravljenja.

 

Eterična olja podpirajo simfonično integracijo v odnos človeka z okoljem

Obstaja potencialen red v univerzumu. Zdravljenje je v sozvočju s tem redom takrat, ko je v pravem sorazmerju z neskončno celovitostjo univerzuma. Eterična olja lahko pripomorejo pri tej integraciji, saj s svojimi lastnimi energijami lahko človeka spravijo v sozvočje s tem naravnim redom in posledično omogočijo boljše zdravljenje.

 

Integracija aromaterapije z izvajanjem in poučevanjem zdravstvene nege

Aromaterapijo lahko z lahkoto integriramo v zdravstveno nego. Eterična olja so varna, vendar pa je potrebno biti pri njihovi uporabi previden. Zato mora biti oseba, ki aromaterapijo izvaja, dobro poučena o eteričnih oljih, njihovi uporabi in kontaindikacijah. Veliko raziskav je bilo že opravljenih, vendar pa je veliko dela na tem področju še potrebno postoriti. Dokazano je, da aromaterapevtska masaža pomirja in odpravlja stres, uporaba eteričnih olj pa tudi pospešuje zdravljenje ali pa celo zdravi. Eterična olja so še posebno učinkovita pri zdravljenju infekcijskih bolezni, ran, lajšanju težav pri menopavzi, lajšanju bolečin in vnetjih.

Vključevanje aromaterapije v izobraževalni proces je izredno pomemben, moral pa bi biti del dodiplomskega ali pa podiplomskega študija. Medicinska sestra je že sedaj zadosti avtonomna pri zdravljenju ljudi, saj v okviru zdravstvene nege samostojno odloča o postopkih, ki so povezani z izboljšanjem splošnega stanja človeka tako preventivno, kot tudi kurativno. Pri svojem delu že sedaj uporablja vrsto sredstev, tudi zdravil, s katerimi pacienta neguje. Aromaterapija mora biti zgolj še eno od sredstev, ki bi bili na voljo medicinski sestri pri zdravstveni negi.

Tudi ocenjevanje doseženih ciljev se ne razlikuje od tistih, ki jih zdravstvena nega določa v lastnih protokolih:

 • določanje optimalne aplikacije eteričnega olja (kožni nanos, izparilnik, inhalacije),
 • določanje koncentracije apliciranih eteričnih olj,
 • izbira ustreznih osnovnih olj,
 • določanje pogostosti in dolžine same aplikacije,
 • ocenjevanje motiviranosti pacienta,
 • ocenjevanje dosege cilja.

 

Literatura

 1. Zdravstvena nega, http://www.zbornica-zveza.si/Zdravstvena_nega.aspx (9.9.2009)
 2. Hierarhija znanja v zdravstveni negi, http://www.obzornikzdravstvenenege.si/eng/Full_article.aspx?ID=82d0e31c-cd61-4edb-bcd4-f05598a91783 (6.10.2009)

 

Sorodni članki:

 

Kako do nas
  • Družbena omrežja

    

  • Kontakt